Udsat GF pga nye retningslinjer pr kl. 13.49 :-(

6. maj 2021 16:26 , af Lillian Hansen

Efter at have forholdt os kritiske til de retningslinjer, der blev sendt ud i går, kunne vi godt forsvare at afholde GF i klubhuset jf tilmeldte, afstand, m2 pr mand og lignende. Meeeeeen kl. 13.49 i dag har vi så modtaget flg, som gør, at vi enten skal være udendørs (koldt og blæsende) eller lynhurtigt finde et egnet lokal og leje det. Vi har så valgt udsættelse..... I hører nærmere!!!

Korrigering af regler vedrørende afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling kan ikke afholdes i foreningens egne lokaler, men skal afholdes på et sted, hvor en erhvervsdrivende har ansvaret for lokalet (konferencesteder, hoteller o.l.).

Kulturministeriet har udsendt en ændringsbekendtgørelse. Bekendtgørelse indeholder en regel om, at idrætsforeningers lokaler må være åbne som led i idrætsaktivitet, der ikke er kontaktsport. Men idrætsforeningers lokaler må ikke være åbne for generalforsamlinger og møder. Bekendtgørelsen ophæves den 23. maj. Inden da vil der altså komme en ny lokalebekendtgørelse.