GF-dagsorden med indkommet forslag

3. maj 2021 06:42 , af Lillian Hansen

Ved deadline d. 2. maj, var der kun indkommet 1 forslag til dagsorden. Det er her sat på dagsordnen og vedhæftet er også bilag til forslaget.

GENERALFORSAMLING 6. MAJ 2021 KL. 19 i klubhuset - Mølledamsvej 4 

Dagsorden:

  1. VALG AF DIRIGENT
  2. BERETNING VED FORMAND, LILLIAN HANSEN
  3. KASSERER JESPER ANDERSEN AFLÆGGER REGNSKAB
  4. INDKOMNE FORSLAG: Bestyrelsen fremsætter forslag om at medlemmerne giver bestyrelsen mandat til at låne det nødvendige for at kunne bygge 2 padelbaner på den eksisterende bane 5 - se bilag A og B
  5. VALG AF BESTYRELSE (på valg er Annette Dohm, Anja Nielsen og Lillian Hansen)
  6. VALG AF 2 SUPLEANTER FOR 1 ÅR (Jens Jakob Elmer og Morten Lindberg)
  7. VALG AF REVISOR (Karen Eriksen)
  8. EVT, herunder OK-benzin, maling af klubhus til foråret

 Ad. Pkt 4: Forslag sendes til: Lillian.oplev@gmail.com

Ad. Pkt 5: Annette og Anja genopstiller ikke - Lillian er villig til genvalg ved behov

Ad. Pkt 7: Karen genopstiller

 

Tilmelding til lillian.oplev@gmail.com eller sms 61668840 så vi er sikre på at kunne overholde coronareglementer - senest 5 maj kl. 18.

 

Mange hilsner fra Støvring tennisklubs bestyrelse, Marianne, Jesper, Anja, Annette og Lillian