Generalforsamling 2021

18. maj 2021 14:46 , af Lillian Hansen

STØVRING TENNISKLUB AFHOLDER

GENERALFORSAMLING 26. MAJ 2021 KL. 19.30 i klubhuset - Mølledamsvej 4 

Vi prøver igen, og denne gang gennemfører vi udenfor hvis nødvendigt. Da vi ikke har kunnet få nogle retningslinjer til hvordan vi skal forholde os til en ny indkaldelse til GF, så indkalder vi igen med 7 dages varsel og giver mulighed for at indsende forslag. Vi sender dog igen ud med bestyrelsens forslag, da det jo er registreret. Kommer der flere forslag, så sender vi den reviderede dagsorden ud 3 dage inden GF.

Dagsorden:

  1. VALG AF DIRIGENT
  2. BERETNING VED FORMAND, LILLIAN HANSEN
  3. KASSERER JESPER ANDERSEN AFLÆGGER REGNSKAB
  4. INDKOMNE FORSLAG (skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen) Allerede INDKOMMET FORSLAG: Bestyrelsen fremsætter forslag om at medlemmerne giver bestyrelsen mandat til at låne det nødvendige, dog max 500.000 for at kunne bygge 2 padelbaner på den eksisterende bane 5 - se de 2 bilag som er vedhæftet.
  5. VALG AF BESTYRELSE (på valg er Annette Dohm, Anja Nielsen og Lillian Hansen)
  6. VALG AF 2 SUPLEANTER FOR 1 ÅR (Jens Jakob Elmer og Morten Lindberg)
  7. VALG AF REVISOR (Karen Eriksen)
  8. EVT, herunder OK-benzin, maling af klubhus

 Ad. Pkt 4: Forslag sendes til: Lillian.oplev@gmail.com

Ad. Pkt 5: Annette og Anja genopstiller ikke - Lillian er villig til genvalg ved behov

Ad. Pkt 7: Karen genopstiller

 

Tilmelding til lillian.oplev@gmail.com eller sms 61668840 så vi er sikre på at kunne overholde coronareglementer - senest 24 maj kl. 18.

 

 

Mange hilsner fra Støvring tennisklubs bestyrelse, Marianne, Jesper, Anja, Annette og Lillian