Baner

Baner

Adgang til banerne kræver nøgle. Denne kan mod depositum rekvireres via kontakt til klubbens kasserer.

Banerne må kun betrædes med tennissko - altså ikke løbesko og lign.!

Sørg for at holde orden på og omkring banerne 1-5, sæt redskaber på plads og husk at den sidste, der forlader banerne, låser dørene.

Regler for reservation af baner

 • Banerne må benyttes så ofte, de er ledige. Hver spiller har 2 reservationer.
 • En banereservation kræver 2 forskellige numre.
 • Der kan reserveres 6 dage frem.
 • Der kan maximalt reserveres 1 time (single) og 2 timer (double) pr. dag
  Husk at der kun må reserveres og spilles med egne numre.
 • Hvis spillet på en reserveret bane ikke er påbegyndt senest 10 minutter efter starttidspunktet, er banen til fri afbenyttelse for andre.
 • Spillere op til 15 år kan kun reservere baner i dagtimerne. De kan dog i spil med voksne reservere baner i aftentimerne.
 • Aftentimer begynder kl. 18.00.
 • Er du forhindret i at spille på et reserveret tidspunkt, skal reservation fjernes inden spilletidspunktet. Også ved "vejrlig". Misbrug af reservationer kan føre til udelukkelse.


Særligt omkring klubmesterskaber

 • Til singlekampe må der bookes 2 timer, til doublekampe 3 timer 

Banepasning af banerne 1-4

 • Det er nødvendigt, at medlemmerne selv hjælper til med at vedligeholde banerne. Efter hvert spil skal banen klargøres ved udjævning af huller og stampning af efterfyldningen, udjævning med skraper, fejning af banen med fejenet og til sidst vandes hele banen efter behov. Man skal altid låse banerne efter sig.
  Baneudvalget afgør, om banerne skal lukkes eller er spilleklare.
 • Der må ikke spilles på tørre baner - husk evt.vanding inden spillet. Der er automatisk vanding af banerne, men man bør dog kontrollere om der evt. skal vandes alligevel.

Banepasning af bane 5

 • Efter hvert spil fejes kunstgræsbanen.

Slåmur
Bemærk at tobaksrygning også er forbudt på kunstgræsbanen ved slåmuren.