Baneklargøring

Inden opstart af tennissæsonen skal banerne klargøres.

Baneudvalget har 2024 indkaldt til søndag d. 14. april, kl. 9 hvor vi igen i år prøver at lave baner klar på den nye måde.

Kun lidt sand skrabes af, derefter fyldes nyt sand på og så skal der tromles. Derudover skal der sættes net op, bæres en masse ting ind på banerne, sættes pointtællere op, sættes windbreakers op på hegnet, og diverse andet.

Lines prøvede vi i efteråret at pakke ned med brædder og mursten, så de ikke skulle op og ned.


HVORDAN ER EN BANE BYGGET OP


Referat fra baneklargøringskursus d. 1/3-2010 i Aalborg, med Sport Trading Aps.

En rød-grus tennisbane er typisk opbygget således:

Ældre baner, før år 2000:

  • Toplag på 2 cm tennisgrus
  • Mellemlag: 3-5 cm harpet slagger
  • Bærelag: 12-15 cm groft slagger
  • Bundsikrings grus, evt. med drænsystem.


Nyere baner, efter år 2000:

  • Øverst et toplag på 20-25 mm tennisgrus - prøv at måle efter!
  • Mellemlag: 3-5 cm stenmel
  • Bærelag: 15-20 cm stabilgrus, eller endnu bedre genknus (knust tegl og beton)
  • Bundsikrings grus/sand, med drænsystem.Toplaget skal være jævnt og skridsikkert, stærkt og vejrbestandigt, porøst og vandopsugeligt, og give behersket boldopspring.

Mellemlaget skal både afgive og optage vand. I regnvjr drænes banen, der optages vand i laget samtidigt med at overskydende vand transporteres ned i bærelaget.
På tørre dage vil den optagne fugt fra tidligere regn/vanding afgives opad til toplaget, så der ikke skal vandes hele tiden mod udtørring.

Det underste bærelag skal være stabilt og samtidig virke som dræn med hurtig vandgennemtrængelighed.

Bane bør anlægges med fald ud til siden, på 3-5 promille, så vandet trækker væk fra banen


FORÅR
Når frost og sne er forsvundet og banen skifter farve p.gr. af tørring kan man begyndet at fjerne ukrudt, småsten m.m.
Efterse og stram op på lines.
Banen tromles på langs af lines så de trykkes ned i rødgruset. Det er vigtigt ved al tromling af der er en vis fugt i gruset, så vand evt. inden tromling. Hænger gruset fast i tromlen må man vente til banen er blevet tør nok.
Håndtromle børe veje 250-290 kg, motortromle omkring 500 kg. Større tromler kan anvendes med forsigtighed, men evt. vibrations-funktion må ikke anvendes.
Efter tromling skrabes banen ren, og det gamle grus fjernes i 1-2 mm tykkelse. Langs banes sider kan der ligge groftgrus - det skal væk.
Mængden af gammelt grus bør være næsten lig med tilførslen af nyt grus. Evt, hård belægning kan rives op med løvrive på langs i max 2-3 mm. dybde.
Områder med ukrudt luges op. Tilladte sprøjtemidler er Zeppelin. Alge og mos belægning tiltager typisk i August, og kan evt. bekæmpes med jernvitrol eller ferromel.
Større angreb af grønne vækster kan evt. modvirkes ved at udlægge sort plastik på banen om vinteren. Det er effektivt, men også lidt besværligt, og plastikken skal sikres med brædder og sten/fliser for at vinden ikke får fat i den.

Det bruges typisk 1-1½ ton nyt grus pr. bane (plus yderlige ½ ton i banens tønder til sæsonens reparationer), og det fordeles med skovle og jævnes ud med skrabere. gruset bør let fugtigt, og skal evt. vandes lidt hvis det er meget tørt.
Efter udlægningen fejes banen over og tromles, hvorefter den skrabes med gummiskraber, evt. skal der tilføres lidt mere grus til huller og lunker.
Banen tromles igen 2-3 gange med efterfølgende vanding og skrabning og inden for de næste par uger bør den tromles 5-10 gange, det gør pasningen af banen lettere efterfølgende.
Sprinklere og alt øvrigt baneudstyr efterses, og repareres/udskiftes hvis nødvendigt.
Efter 2-3 ugers brug efterses lines for opstramning og belægningen for supplerende grus.

SOMMER
I sommerperioden er vanding vigtigt for at slidlages ikke slides for hurtigt og bliver "borte med blæsten"
Har man sprinkler anlæg kan der typisk vandes 5-10 minutter mellem 03.00 og 05.00 om natten, men det skal evt. justeres efter banens vandgennemtrængelighed.
Det ALLE spilleres ansvar, sammen med banemanden, at bidrage til at holde banerene i orden, at vande og reparere småhuller.
Vær især opmærksom på de områder hvor  sliddet er størst, her vandes, gruses og tromles efter behov.
Det er den daglige vedligeholdelse der giver gode bane i hele sæsonen.
Vær opmærksom på lines der ligger højr - her mangler sikkert grus.

EFTERÅR
Banerne er sikkert rigtig gode nu , men det er også nu at lys om dagen og fugt om nattet giver gode betingelser ukrudt.
Fokuser derfor på at bekæmpe det i det daglige. Banen skal fejes HELT ud til hegnet efter hvert spil, og hvis det ikke er helt nok skal der foretages yderligere mekanisk eller kemisk bekæmpelse.

VINTER, Banelukning
Er der behov for bane reparation, kan det med fordel gøres nu. I større huller og lunker fjerne gruset ned til mellemlage, der evt. tilføres nyt materiale (stenmel), hvorpå det dækkes igen med nyt tennisgrus, der tromles let.
Vandingsanlæg lukkes ved hovedhanen, rør-system tømmes og blæses om muligt igennem med trykluft for at undgå frostsprængninger.
Fjern balde og grene i oktober og november, så de ikke ligger og formulder på banen.
Pak udstyr i redskabs-skur. Gennemgå og reparer/forny evt. allerede nu, og lav gerne en liste over redskaber der trænger til udskiftning.
Det kan ikke betale sig at dække lines til, de skal alligevel op/rettes til og strammes efter, og de bør ikke ligge fuldt opstrammet vinteren over.

KUNSTGRÆSBANER
Kunstgræs tennisbaner skal ligesom rødgrus baner børstes/fejes efter endt spil for at fordele kvartssandet jævnt mellem fibrerne, der ellers knækkes eller slides op.
Ukrudt bekæmpes med kost eller algemiddel.
En gang pr. sæson bør banen serviceres af leverandøren med tilførsel af nyt sand og opbørstning. Holdbarhed af kunstgræsbaner er typisk 10.15 år.