Referat fra visions-seminar 20120304

Referater

HVAD ØNSKER VI AT SATSE PÅ - BREDDEN ELLER ELITEN?

BØRN:

 • 1 fast der står for tilmeldinger og finder tilbud. Den samme holder fast og følger op på tilmeldinger.
 •  Alle skal have tilbud
 •  At deltage i turneringer/ stævner er et must specielt for dem, som får mest træning og det er et tilbud til andre.
 •  Klubben betaler gebyrer og forældre går sammen om kørsel.
 • Forældre skal have at vide, at vi investerer i deres børn, og så skal vi også forvente deres opbakning.

VOKSNE:

 • Turneringshold har ingen ”udenbys” træner i år – spillermøde inden sæsonstart afgør træningsformen
 •  Klubben betaler turnerings og stævnegebyrer hvis nogen deltager.
 • Træningstilbud til alle – det har vi næsten nu: - nybegyndere, - letøvede, - øvede og turneringsspillere

KAN DER BLIVE FOR MANGE MEDLEMMER?

 • Vurderes ikke af deltagerne idag til at være for højt – langt fra. Vi skal blot blive bedre til at fordele os og tænke ud over man-tors 17-20 J
 • Måske skal medlemmerne også mindes om, at der er lys på 2 baner!

SKAL VI ANSÆTTE EN LØNNET TRÆNER - HERUNDER TRÆNER TIL TALENTUDVIKLING?

 • Lang snak! Meget positivt, og det vil kunne hjælpe de trænere vi allerede har, og som yder meget! Michael tager kontakt til en, som har tilbudt sig. Evt.10 timer om ugen i gennemsnit
 • Timer skal kunne lægges sammen til div arrangementer. Specielt til ungdomsspillerne, men også senior og motionister. 
 • Sparring til alle trænere!

SKAL VI ETABLERE NYE TILTAG OG EVT. HVILKE? / HVILKE FORSLAG OG ØNSKER HAR MOTIONISTERNE?

 • Der er jo begrænsede baner og tid til rådighed til træningsessionerne, så forslag om, at der bliver oprettet et ”arrangement” til hver træning med max antal deltagere. Her melder man sig til fra gang til gang, så der bliver plads og mulighed for at flere kan udnytte pladserne.
 • Instruktion af – boldmaskinen, servemåleren og opstrengningsmaskinen
 • Motionist træningsweekend. Arrangeres af chef-træner, hvis der er en sådan. Evt mødes og træne fredag eftermiddag, hvorefter der er spisning og fest. Næste morgen er der morgenmad kl. 9 og der trænes fra 10-13. Arrangementet koster et beløb som også dækker mad.
 • Web camera så man kan se hjemmefra om der er vand på banerne
 • Flere sociale arrangementer fx: portvins, øl, whiskey, rom, vin smagnings aftner, hvor overskuddet går til klubben. Evt kønsbestemt
 • Ungdomsafdelingen: træning efterfulgt af spisning og filmaften – evt arrangeret af de ældste børn. Læg det ud til ungdomsspillerne om at arrangere hvis de har lyst – måske for forskellige aldersgrupper – det behøver ikke altid at være for alle.
 • Forældreråd i ungdomsafdelingen
 • Fladskærm og dvd-afspiller i klubhuset. Måske dækket af en opslagstavle, som kan køres hen for når der ikke er nogen der bruger det.
 • Differentieret klubmesterskabspuljer. Ny elitegruppe kunne måske spille som cup-kampe, fordi de i forvejen spiller rigtig mange kampe. På den måde vil man være sikret 2 kampe, men behøver ikke ud i 3 og 4 kampe som det ellers er nu. Bredden vil gerne spille nogle kampe.
 • Klubmesterskabspulje for veteraner
 • Spis sammen aftner, hvor grillen står klar, og man selv medbringer aftensmaden. Evt forslag til festudvalget – måske søndage efter spil sammen?
 • Eva Walmann vil gerne fortælle om skadesforebyggelse i forbindelse med træningssamlinger
 • Næste år vil Daniel gerne være med til at arrangere en kat. 3 i DTF. Der skal meldes ind i februar om man vil afholde et sådant stævne i en weekend, så vi og Daniel husker det næste år!
 • Fælles bustur til en international turnering – Berlin, Farum, Hamborg, Wimbledon, French Open eller lign.
 • Der ønskes at der kan købes chips, vin, øl og vand i klubhuset – måske skal vi have lavet et skab til det? Sponsorudvalget tager en snak med Superbest om faste priser for bla sodavand, så vi ikke behøver holde øje med tilbud.

DIFFERENTIERET KONTINGENTBETALING:

 • Turnerings / træningsgebyr på 200,- for alle som modtager træning.
 • Køb af fast spilletid blev drøftet, men valgt fra.

HOLDSAMMENLÆGNING MED ANDRE KLUBBER?

 • Klubberne køres hver for sig, men der er holdsamarbejde, så det ikke er så følsomt for hvert hold. Som det er nu, vil en skade kunne ødelægge næsten 2 hold.
 • Kun Rebild kommune = Skørping
 • Det vendes til spillermødet i STK for turneringsspillerne, og derefter med Skørping. Tidshorisont?

TENNISHAL:

 • Det ligger i teknisk forvaltning nu, men gruppen arbejder videre. Også på evt andre beliggenheder.